Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

“ALICI”:

AD-SOYAD: [ALICI ADI] ADRES: [ALICI ADRESİ]

“SATICI”: Saf Toprak Sağlıklı Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69, Mesa Koz Plaza, D:171, Kadıköy, İstanbul EMAIL: [email protected] WEB ADRESİ: saftoprak.com

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade ederler:

  • BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı
  • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
  • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu
  • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi
  • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi
  • SİTE: SATICI’ya ait internet sitesi: www.saftoprak.com
  • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek veya tüzel kişiyi

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde SATICI tarafından sunulan ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Saf Toprak Sağlıklı Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69, Mesa Koz Plaza, D:171, Kadıköy, İstanbul Telefon: [SATICI TELEFON NUMARASI] Eposta: [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: [ALICI ADI] Teslimat Adresi: [ALICI ADRESİ] Telefon: [ALICI TELEFON NUMARASI] E-posta: [ALICI E-POSTA ADRESİ]

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [SİPARİŞ VEREN ADI] Adres: [SİPARİŞ VEREN ADRESİ] Telefon: [SİPARİŞ VEREN TELEFON NUMARASI] E-posta: [SİPARİŞ VEREN E-POSTA ADRESİ]

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Ürün Açıklaması ve Fiyatlandırma:

SATICI’nın internet sitesinde yayınlanan ürünler, fiyatları, özellikleri, ve kampanya detayları ALICI tarafından incelenmiş ve kabul edilmiştir.

7.2. Ödeme Şekli ve Planı:

ALICI’nın seçtiği ödeme şekli ve planı doğrultusunda ödeme gerçekleştirilecektir. Ödeme seçenekleri şunlardır: [Ödeme Seçenekleri]

7.3. Kargo Teslimat Bilgileri:

Ürünün veya ürünlerin teslimatı yalnızca satıcı tarafından belirlenen kargo şirketleri veya kendi dağıtım ağı ile kimlik bilgileri kontrolü yapılarak teslim edilir. Paket teslim alındığında alıcı siparişi kargo yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Sözleşme Tarihi:

İşbu sözleşme, ALICI’nın internet sitesi üzerinden sipariş verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

8.2. Teslimat Şartları:

Üürünler, ödemenin alınması sonrasında en kısa sürede ALICI’nın belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.

8.3. Cayma Hakkı:

ALICI, satın aldığı ürün kusurlu veya yanlış ise cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 14 gün içinde SATICI’ya yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.

8.4. Garanti ve İade Koşulları:

Ürünler için iade sadece ürünün kusurlu veya yanlış olduğu durumlarda geçerlidir.

8.5. Gizlilik ve Güvenlik:

ALICI’nın kişisel bilgileri, SATICI’nın gizlilik politikası doğrultusunda korunacaktır.

8.6. İhtilafların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak aşağıdaki tarihlerde elektronik ortamda kabul edilmiştir.

8.7. Mücbir Sebepler:

Taraflar arasındaki sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayıp satıcıdan kaynaklanmayan nedenlerle ortaya çıkan satıcının sözleşme ile üstlendiği borç ve sorumluluğunu kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, deprem, yangın, kasırga, sel, sosyal patlamalar salgın hastalıkla otoriteler tarafından mevzuatta getirilen yasaklar ve engeller, ablukalar, ambargolar, özel mülkiyete el koymalar, büyük ekonomik krizler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer haller mücbir sebep sayılır

Bu gibi hallerde satıcı üstlendiği edimleri tek taraflı olarak makul bir süre için erteleyebilir.

Mücbir sebep 30 günden fazla sürdüğü taktirde, Alıcı sözleşmeyi fesih ederek bedelinin iadesini isteyebilir.

ALICI:

İmza: [ALICI İMZASI] Tarih: [ALICI TARİHİ]

SATICI:

Saf Toprak Sağlıklı Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İmza: [SATICI YETKİLİSİ İMZASI] Tarih: [SATICI TARİHİ]

E-posta: [email protected]

2000 TL üzeri alışverişinizde kargo bedava!

MAĞAZA